data.mdx.frontmatter.hero_image

Aplikacja SPA + .NET Core

2017-08-08 | .NET, Node | bd90

Ostatnio mało udzielałem się na blogu. Ilość zadań związanych z pracą na etacie, własną firmą i prowadzeniem szkoleń trochę mnie przygniotła. Mając chwilę wytchnienia chciałbym trochę nadrobić braki w postach :).

Tym razem przedstawię wam jak w prosty sposób stworzyć aplikację SPA (Single Page Application) mając na backend-zie .NET Core.

Pierwszym krokiem do wygenerowania prostej aplikacji SPA, wykorzystującej obecnie "trendy" frameworki JavaScript, jest pobranie dotnet CLI. Znajdziemy go pod adresem https://www.microsoft.com/net/download/core .

Teraz upewnij się że wszystko zostało zainstalowane poprawnie wykonując w konsoli polecenie

$ dotnet --version

Powinna pojawić się wersja zainstalowanego .NET CLI. W moim przypadku była to: '1.0.4'.

Nowe projekty w .NET Core z poziomu CLI, tworzy się za pomocą komendy

$ dotnet new {nazwa-templatu} -n {nazwa-projektu}

Parametr "-n" jest parametrem opcjonalnym. W przypadku jego braku zostanie wygenerowany projekt o nazwie takiej samej jak folder, w którym obecnie się znajdujemy.

Wykonując komendę:

$ dotnet new --help

otrzymamy listę aktualnie zainstalowanych szablonów aplikacji, z których możemy stworzyć nasz projekt. Początkowo powinno to wyglądać tak:

Jak widać, dzięki wywołaniu komendy "dotnet new", samo zainstalowanie daje nam możliwość tworzenia tylko backend-owych projektów, testów czy solucji.

Możliwość tworzenia projektów SPA wymaga instalacji szablonów takich aplikacji. Wykonujemy to za pomocą komendy:

$ dotnet new --install Microsoft.AspNetCore.SpaTemplates::*

Teraz, kiedy wykonamy komendę "dotnet new --help", otrzymamy trochę dłuższą listę typów projektów możliwych do stworzenia

Jesteśmy już o krok od wygenerowania aplikacji SPA!

Przechodzimy do katalogu, w którym docelowo ma się znajdować nasza aplikacja. Tam wywołujemy komendę, która np. dla reacta wygląda następująco:

$ dotnet new react

Po wygenerowaniu aplikacji pozostały nam już tylko trzy kroki aby ją uruchomić.

Krok pierwszy:

Pobieramy paczki z Nuget-a potrzebne do uruchomienia naszej części serwerowej.

$ dotnet restore

Krok drugi:

Pobieramy paczki z NPM-a potrzebne do zbudowania i uruchomienia naszej części frontendowej.

$ npm i

Krok trzeci:

Uruchamiamy naszą część serwerową.

$ dotnet run

Chwile po stracie otrzymamy informację o zakończeniu procesu node-a:

Jeśli w trakcie procesu coś poszło nie tak, w tym momencie zostaniemy powiadomieni błędem:

Natraficie na niego, jeśli nie wykonacie komendy "npm i" lub "npm install" aby pobrać paczki NPM-a.

Jeśli wszystko się zbudowało poprawnie, pod adresem http://localhost:5000 powinna się wyświetlić przykładowa aplikacja SPA. W moim przypadku była to aplikacja stworzona na bibliotece React z wykorzystaniem języka TypeScript.

To na tyle w tym poście. Teraz trzeba wracać do kodu.

Do następnego :)!!

By Bd90 | 08-08-2017 | .NET, Node